ZIMA

grafični prikazi

POMLAD

grafični prikazi

POLETJE

grafični prikazi

JESEN
grafični prikazi

 

Grafični prikazi za meteorološko poletje (2014-2018)

 

Spodnji grafikoni prikazujejo trend različnih vremenskih spremenljivk v meterološkem poletju v letih 2014-2018.

Meteorološka poletje vključuje mesece junij, julij in avgust.