ZIMA

grafični prikazi

POMLAD

grafični prikazi

POLETJE

grafični prikazi

JESEN
grafični prikazi

 

Grafični prikazi za meteorološko pomlad (2014-2018)

Spodnji grafikoni prikazujejo trend različnih vremenskih spremenljivk v meterološki pomladi v letih 2014-2018.

Meteorološka pomlad vključuje mesece marec, april in maj.