Letni grafični prikazi za leto 2017

POVZETEK

leta 2017

TEMPERATURNI

grafični prikazi

PADAVINSKI

grafični prikazi

VETROVNI

grafični prikazi

SNEŽNA ODEJA
2016/2017