Kurilna sezona v Žireh 2020

KURILNA SEZONA:

Trajanje kurilne sezone je število dni med začetkom in koncem kurilne sezone. Začetek kurilne sezone določimo tako, da poiščemo, kdaj je bila zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvič v drugi polovici leta tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C. Naslednji dan je začetek kurilne sezone. Kurilna sezona se konča takrat, ko je zunanja temperatura ob 21. uri v treh zaporednih dneh večja od 12 °C in po tem datumu v prvi polovici obravnavanega leta ni več treh zaporednih dni, ko bi se temperatura ponovno znižala na 12 °C ali manj.

Spodnji grafikon prikazuje gibanje temperature ob 21. uri in kdaj nastopijo pogoji za pričetek ali konec kurilne sezone.
 

 

Pričetek

 

 

Konec

 

 

Trajanje

 

 

29.9.2020

 

 

/