Kurilna sezona v Žireh 2014-2021

KURILNA SEZONA:

Trajanje kurilne sezone je število dni med začetkom in koncem kurilne sezone. Začetek kurilne sezone določimo tako, da poiščemo, kdaj je bila zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvič v drugi polovici leta tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C. Naslednji dan je začetek kurilne sezone. Kurilna sezona se konča takrat, ko je zunanja temperatura ob 21. uri v treh zaporednih dneh večja od 12 °C in po tem datumu v prvi polovici obravnavanega leta ni več treh zaporednih dni, ko bi se temperatura ponovno znižala na 12 °C ali manj.

Spodnji grafikon prikazuje gibanje temperature ob 21. uri in kdaj nastopijo pogoji za pričetek ali konec kurilne sezone.


 

 

Sezona

 

 

Pričetek

 

 

Konec

 

Trajanje v dneh Trajanje v mesecih

 

2020/2021

 

 

29.9.2020

 

 

28.5.2021

 

 

2019/2020

 

 

21.9.2019

 

 

26.4.2020

 

 

219 dni

 

7,3 mesecev
2018/2019 27.9.2018

 

19.5.2019

 

237 dni 7,9 mesecev

 

2017/2018

 

20.9.2017 16.4.2018 209 dni 7,0 mesecev

 

2016/2017

 

6.10.2016 13.5.2017 220 dni 7,3 mesecev

 

2015/2016

 

1.10.2015 22.5.2016 235 dni 7,8 mesecev

 

2014/2015

 

7.10.2014 26.5.2016 231 dni 7,7 mesecev