Kurilna sezona v Žireh 2014-2024

KURILNA SEZONA:

Trajanje kurilne sezone je število dni med začetkom in koncem kurilne sezone. Začetek kurilne sezone določimo tako, da poiščemo, kdaj je bila zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvič v drugi polovici leta tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C. Naslednji dan je začetek kurilne sezone. Kurilna sezona se konča takrat, ko je zunanja temperatura ob 21. uri v treh zaporednih dneh večja od 12 °C in po tem datumu v prvi polovici obravnavanega leta ni več treh zaporednih dni, ko bi se temperatura ponovno znižala na 12 °C ali manj.

Spodnji grafikon prikazuje gibanje temperature ob 21. uri in kdaj nastopijo pogoji za pričetek ali konec kurilne sezone.


ZAČETEK KURILNE SEZONE

 

Kurilna sezona se začne tretji dan, ko je

zunanja temperatura v drugi polovici leta ob 21. uri

tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C.

KONEC KURILNE SEZONE

 

Kurilna sezona se konča tretji dan, ko je

zunanja temperatura v prvi polovici leta ob 21. uri

tri dni zapored višja ali enaka 12 °C.


 

 

 

Sezona

 

 

Pričetek

 

 

Konec

 

Trajanje v dneh Trajanje v mesecih

 

2023/2024

 

 

18.10.2023

 

 

30.4.2024

 

196 dni

 

2022/2023

 

 

20.9.2022

 

20.5.2023

243 dni 8,1 mesecev

 

2021/2022

 

 

9.10.2021

 

 

4.5.2022

 

208 dni 6,9 mesecev

 

2020/2021

 

 

29.9.2020

 

 

28.5.2021

 

 

242 dni

 

8,1 mesecev
2019/2020 21.9.2019

 

26.4.2020

 

219 dni

7,3 mesecev

 

2018/2019

 

27.9.2018 19.5.2019 237 dni 7,9 mesecev

 

2017/2018

 

20.9.2017 16.4.2018 209 dni 7,0 mesecev

 

2016/2017

 

6.10.2016 13.5.2017 220 dni 7,3 mesecev

 

2015/2016

 

1.10.2015 22.5.2016 235 dni 7,8 mesecev

 

2014/2015

 

7.10.2014 26.5.2016 231 dni 7,7 mesecev

 

 

Kako pravilno kurimo z lesom

PDF oblika Zgibanka o pravilnem kurjenju z lesom v PDF-obliki