Go to Top PM10 Žiri | Prašni delci v ozračju

 

Koncentracije prašnih delcev v Žireh

 

TRENUTNI in DNEVNI PODATKI

PRIKAZ VREDNOSTI PO LETNIH ČASIHTabelarični prikaz trenutnih vrednostiPriporočila ob povišanju prašnih delcev


 

 

 

IZGLED SENZORJA AIRLINK

 

 

 

SPECIFIKACIJE SENZORJA
Velikost merjenih delcev
0,3 do 1,0 µm
1,0 do 2,5 µm
2,5 do 10 µm
Resolucija
2,5 do 10 µm
Točnost
±10 µg/m3
Osveževanje
V intervalu 1-5 minut
 
 
 

 

 

 

 

Podatki, predstavljeni na tej strani, so pridobljeni merilnikom Davis Airlink. Merilnik in merilna metoda ne zadoščata standardom, ki jim sledi Agencija za Okolje Republike Slovenije (ARSO).