Letni grafični prikazi za leto 2020

POVZETEK

leta 2020

TEMPERATURNI

grafični prikaz

PADAVINSKI

grafični prikazi

VETROVNI

grafični prikazi

SNEŽNA ODEJA
2019/2020

 

 Posodobljeno bo 3.1.2021 ob 10:00