Letni grafični prikazi za leto 2021

POVZETEK

leta 2021

TEMPERATURNI

grafični prikaz

PADAVINSKI

grafični prikazi

VETROVNI

grafični prikazi

SNEŽNA ODEJA
2020/2021

 

 Posodobljeno bo 8.1.2022 ob 19:00