Go to Top PM10 Žiri | Prašni delci v ozračju

 

Koncentracije prašnih delcev v Žireh

TRENUTNI in DNEVNI PODATKI

PRIKAZ VREDNOSTI PO LETNIH ČASIH

 

ZIMA

POMLAD

POLETJE JESEN CELO LETO