Letni grafični prikazi za leto 2022

POVZETEK

leta 2022

TEMPERATURNI

grafični prikaz

PADAVINSKI

grafični prikazi

VETROVNI

grafični prikazi

SNEŽNA ODEJA
2021/2022

 

 Posodobljeno bo 8.1.2023 ob 19:00